Betere zorg door betere communicatie

Heldere, effectieve communicatie is onmisbaar voor goede zorg. 

De Communicatiepoli is er voor iedere zorgverlener, team, maatschap of organisatie die waarde wil toevoegen met (nog) betere communicatie rond zorgverlening en behandeling. 

Waarde toevoegen

Begrijpelijke communicatie zorgt dat mensen zo goed mogelijk hun weg kunnen vinden in de vaak complexe zorg, behandeladviezen kunnen opvolgen, beter gesprekspartner kunnen zijn en keuzes kunnen maken.

Goede communicatie draagt bij aan een soepeler verloop van het zorgpad met minder verstoringen en betere afstemming met andere zorgverleners in het netwerk rondom een patiënt.

Communicatie die goed aansluit op de verwachtingen en behoeften van patiënten zorgt ook dat mensen zich gehoord, gezien en begrepen voelen.

Goede bedoelingen met effect

Aan de goede bedoelingen van zorgverleners ligt het niet. De Communicatiepoli helpt om te zorgen dat die goede bedoelingen ook het gewenste effect hebben. Vanuit de overtuiging én ervaring dat betere communicatie direct bijdraagt aan betere zorg.

Wat wij bieden

De Communicatiepoli denkt mee, adviseert en inspireert. We stellen heldere diagnoses, maken concrete en effectieve behandelplannen en bieden ook praktische communicatiekracht bij de uitvoering.

Snel inzicht in communicatiekansen?

Wilt u snel inzicht in de kansen om de communicatie echt te verbeteren? Daarvoor kunnen wij een communicatiescan doen. Bijvoorbeeld een communicatiescan van een heel zorgpad. 

We doen ook scans rond thema’s als laaggeletterdheid/beperkte gezondheidsvaardigheden, patiëntportalen en het gebruik van vragenlijsten.

De Communicatiepoli is partner van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden.

De Alliantie streeft naar een samenleving waarin mensen met beperkte
gezondheidsvaardigheden gezond kunnen leven en goede zorg kunnen ontvangen. Dat is nog niet vanzelfsprekend.

Wie gaat eigenlijk over wat?

Patiënten hebben vaak met veel verschillende zorgverleners te maken. Maar wie gaat nu precies over wat?  Mensen zijn teleurgesteld als vragen niet beantwoord worden of in verwarring als ze niet goed weten wat ieders rol precies is. Zorgverleners krijgen vaak vragen die eigenlijk niet bij hen horen. Hoe zorg je dat mensen weten bij wie ze moeten zijn met wat voor type vragen?

Werk jij in de zorg? Dan ken jij mij!

Als je in de zorg werkt, heb je meer dan gemiddeld te maken met mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven.  Als de communicatie niet goed aansluit, kan dat vervelende of zelfs ernstige gevolgen hebben.

Werk jij in de zorg? Dan ken jij mij! Maar herken jij mij ook?

Wat vindt een patiënt belangrijke informatie? 

Aan wat voor informatie hebben mensen behoefte? Is dat dezelfde informatie die ze krijgen? In dit voorbeeld maakten een patiënt en een arts allebei notities van hetzelfde consult. Met de notitie van de arts kon de patiënt niet zoveel.

Hoe zorg je dat informatie effectief is en qua inhoud, vorm, timing en taalgebruik aansluit op de behoefte van patiënten of cliënten?

Verschillende verwachtingen

Verschil in verwachtingen is vaak de oorzaak van communicatieproblemen. Zoals in dit voorbeeld bij een telefonische afspraak tussen arts en patiënt. Is het een eenvoudig ‘telefoontje’ of een gewoon consult dat toevallig dit keer telefonisch is?

Door verschil in verwachtingen mondt deze afspraak uit in grote teleurstelling.

Denken vanuit de patiënt of eigen afdeling? 

Veel goede communicatiebedoelingen sneuvelen omdat er teveel vanuit de organisatie wordt gedacht in plaats vanuit de patiënt/cliënt. Zoals bij dit eenvoudige, handig bedoelde sms-je om mensen aan hun afspraak te herinneren. Nu zorgt het voor ergernis, verwarring en een extra telefoontje naar de poli.

Hoe kun je meer door de ogen van patiënten/cliënten naar processen en daar in de communicatie op inspelen?