06 222 646 79 info@communicatiepoli.nl
Logo Communicatiepoli

 

Voor betere communicatie in de zorg

 Op de ‘reis’ van een patiënt of cliënt door de zorg zijn er talloze kleine en grote communicatiemomenten.

 Waardevolle momenten

 Het zijn momenten die vaak het verschil maken voor mensen. Om goed geïnformeerd te zijn, keuzes te kunnen maken, logisch en soepel je weg door de vaak complexe zorg te kunnen vinden. Om gesprekspartner te kunnen zijn, je gehoord, begrepen en gezien te voelen, vertrouwen te hebben.

Onbedoelde effecten

In de praktijk blijkt ieder communicatiemoment  -onbedoeld- ook te kunnen zorgen voor misverstanden, verwarring, onrust, teleurstelling, onzekerheid, verlies van vertrouwen, boosheid.

De Communicatiepoli is er voor iedere zorgverlener, team, maatschap of organisatie die meer wil halen uit die talloze kleine en grote communicatiemomenten.

Wie gaat eigenlijk over wat?

Patiënten hebben vaak met veel verschillende zorgverleners te maken. Maar wie gaat nu precies over wat?  Mensen zijn teleurgesteld als vragen niet beantwoord worden of in verwarring als ze niet goed weten wat ieders rol precies is. Zorgverleners krijgen vaak vragen die eigenlijk niet bij hen horen. Hoe zorg je dat mensen weten bij wie ze moeten zijn met wat voor type vragen?

Werk jij in de zorg? Dan ken jij mij!

Als je in de zorg werkt, heb je meer dan gemiddeld te maken met mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven.  Als de communicatie niet goed aansluit, kan dat vervelende of zelfs ernstige gevolgen hebben.

Werk jij in de zorg? Dan ken jij mij! Maar herken jij mij ook?

Wat vindt een patiënt belangrijke informatie? 

Aan wat voor informatie hebben mensen behoefte? Is dat dezelfde informatie die ze krijgen? In dit voorbeeld maakten een patiënt en een arts allebei notities van hetzelfde consult. Met de notitie van de arts kon de patiënt niet zoveel.

Hoe zorg je dat informatie effectief is en qua inhoud, vorm, timing en taalgebruik aansluit op de behoefte van patiënten of cliënten?

Verschillende verwachtingen

Verschil in verwachtingen is vaak de oorzaak van communicatieproblemen. Zoals in dit voorbeeld bij een telefonische afspraak tussen arts en patiënt. Is het een eenvoudig ‘telefoontje’ of een gewoon consult dat toevallig dit keer telefonisch is?

Door verschil in verwachtingen mondt deze afspraak uit in grote teleurstelling.

Denken vanuit de patiënt of eigen afdeling? 

Veel goede communicatiebedoelingen sneuvelen omdat er teveel vanuit de organisatie wordt gedacht in plaats vanuit de patiënt/cliënt. Zoals bij dit eenvoudige, handig bedoelde sms-je om mensen aan hun afspraak te herinneren. Nu zorgt het voor ergernis, verwarring en een extra telefoontje naar de poli.

Hoe kun je meer door de ogen van patiënten/cliënten naar processen en daar in de communicatie op inspelen?