06 222 646 79 info@communicatiepoli.nl

De specialisten van de Communicatiepoli

De Communicatiepoli is een initiatief van Ingeborg Möller, in nauwe samenwerking met Mariet Buddingh’.  Het zijn twee gedreven, betrokken en zeer ervaren specialisten in communicatie binnen en over de gezondheidszorg. Hun belangrijkste drijfveer? Bijdragen aan betere zorg.

Ingeborg Möller:

“De patiënt of cliënt staat formeel overal in de zorg centraal.  Toch is dat  lang niet altijd terug te zien in de aandacht die de communicatie tussen zorgverleners, organisatie en patiënt of cliënt krijgt. 

De laatste jaren leggen veel zorgorganisaties steeds meer het accent op PR en marketing bij het inzetten van de professionele communicatiekracht die ze in huis hebben.  

Met de Communicatiepoli richt ik me bewust op iedere organisatie, maatschap, afdeling, team of individuele zorgverlener die de communicatie met patiënten of cliënten wil verbeteren.

Mijn brede kennis en ervaring van het communicatievak én van de gezondheidszorg (ziekenhuizen, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, ggz) zet ik graag in om bij te dragen aan betere zorg.

Betere communicatie tussen zorgverleners en patiënten of cliënten is in de eerste plaats zorgverbetering. 

Tegelijkertijd is het ook PR en marketing, maar dan in een heel pure vorm. Het gaat om het inspelen op echte behoeftes en knelpunten die er zijn. En communicatie is een onderdeel dat zwaar weegt voor mensen bij hoe ze zorg ervaren en in hun oordeel over zorgverleners en de organisatie.”

Mariet Buddingh’:

‘Met hoofd en hart lever ik al zo’n twintig jaar werk- en denkkracht als communicatieadviseur in de zorg, vooral in ‘ziekenhuisland’.

Omdat ik dagelijks dokters, verpleegkundigen en paramedici aan het werk zie, weet ik dat zij zich met hart en ziel inzetten om patiënten of cliënten zo goed mogelijk te helpen – en dat bewonder ik. Dat is niet eenvoudig. En ik zie dat er ruimte voor verbetering is.

Vaak ligt de uitdaging, of beter de oplossing, in betere communicatie.

Neem alleen al de toenemende registratielast. Hoe zorg je er als arts of verpleegkundige voor dat je het epd zo goed mogelijk ‘vult’, maar dat je vooral tijd hebt echt contact te maken met de patiënt?

En bedenk je eens hoe vaktermen ‘gewoon’ zijn geworden in je taalgebruik – snapt de patiënt eigenlijk altijd precies wat je bedoelt?

Ik ben begonnen als patiëntenvoorlichter maar raakte in de loop der jaren steeds verder bij het directe zorgproces vandaan. En hoewel ik strategische communicatieklussen ook heel boeiend en leuk vind, lever ik met mijn ervaring en expertise graag een bijdrage aan de belangrijkste uitdaging voor zorgverleners en zorginstellingen: het leveren van optimale zorg, aan tevreden patiënten en cliënten die zich echt geholpen en begrepen voelen en weten.